Biuro księgowe łódź
Biuro rachunkowe łódź
Biura rachunkowe łódź
Łódź ksiegowość-rachunkowość

Languages
polish|english

not available english version
Dane kontaktowe:
Adres:
Radwańska 19/19
Łódźkod: 90-452
Telefony:
1. 42 633-81-83
2. 42 637-24-74
Fax:
1. 42 637-24-74 wewn. 23
Email:
acta@wp.pl
Godziny otwarcia:
Mon- fri 10-18

Dane do przelewów:
Multibank

Nasze usługi obejmują:

• - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

• - prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą

o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość),

• - opracowywanie zakładowych planów kont

• - prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

• - prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

• - prowadzenie ewidencji środków trwałych


• - sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług

• - sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej

• - prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS

• - zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych

• - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy

• - naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

• - rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

• - sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników

• - sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych

• - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

• - prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS

• - sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych

• - pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych

• - reprezentowanie przed urzędami skarbowymi

• - doradztwo księgowe i prawo gospodarcze

• - doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych.

- przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu

Działamy na rynku od 1995 roku. Posiadamy wszelkie uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego.